Adaptieve waterlandschappen

Adaptieve waterlandschappen worden ontworpen als meervoudige ruimte waarin naast de waterinfrastructuur ook een publiek gebruik wordt geïntegreerd. De dubbele functie van enerzijds recreatieve ruimte en anderzijds een zorgvuldig hydraulisch uitgedokterd landschap (bijvoorbeeld een gecontroleerd overstromingsgebied) is een intelligente oplossing om problemen van wateroverlast aan te pakken en tegelijkertijd creatieve publieke ruimte te realiseren die allerlei programma’s kan opnemen. Overstromingsmaatregelen vormen een onderlegger waarop publieke recreatieve programma-elementen worden geplaatst.