Bebossen: impact op droogte

Impact op droogte

Bebossing kan de bodem meer permeabel maken waardoor meer water kan infiltreren; dit speelt vooral bij zware (klei)bodems een rol. In een beboste omgeving bereikt ook minder zonlicht de bodem, waardoor directe verdamping van water uit de bodem er kleiner is. Anderzijds kunnen diepwortelende bomen diepere grondwaterlagen “aanboren” en daardoor grotere hoeveelheden grondwater verdampen naar de atmosfeer. Bossen, en vooral naaldbossen, zorgen ook voor meer interceptie van regendruppels, die vervolgens weer kunnen verdampen zonder de bodem te hebben bereikt. Het netto-effect van bebossing op de droogteproblematiek (in vergelijking met andere “groene” vormen van bodemgebruik) is dus niet eenvoudig te voorspellen en moet geval per geval bekeken worden.
 

Bebossen-droogte

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Landconversie naar bos leidt gemiddeld gezien niet tot een verhoging van de infiltratiecapaciteit. Bossen hebben een impact op interceptie en transpiratieverliezen. Afhankelijk van combinaties tussen bodemtype, boomsoort en structuurkenmerken (bv. dichtheid van de stand) en tijd van het jaar kan het effect positief of negatief zijn (Vrebos, D., Staes, J., Jacobs, S. en Meire, P. (2014). Hoofdstuk 15 – Ecosysteemdienst waterproductie)

Zoek concrete maatregelen met impact op droogte