Bebossen: impact op hittestress overdag

Impact op hittestress overdag

Opgaande beplanting koelt (net zoals andere vormen van beplanting) overdag zijn omgeving actief af door verdamping via de huidmondjes van bladeren. We noemen dat evapotranspiratie. Een boom kan ’s zomers ongeveer 400 liter per dag verdampen. De onttrokken energie/warmte uit de omgeving resulteert in een lokale afkoeling van de luchttemperatuur (Kramer and Kozlowski 1960).

 

BEBOSSEN-Hittestress-overdag.jpg

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • De effectiviteit van groen als hittemaatregel is afhankelijk van het soort en de dichtheid van de vegetatie, en de ligging en grootte van de groene oppervlakken. Tot nu toe is nog weinig bekend over de kwantitatieve effectiviteit; de beschikbare kennis is gebaseerd op computersimulaties en een beperkt aantal lokale metingen.
  • Het direct effect van bomen op de luchttemperatuur is beperkt en ligt tussen 0,5 en 1 ˚C (Lenzholzer, 2010)
  • Coniferen (in de stad) verdampen over een jaar veel meer dan bladverliezende bomen. In het zomerseizoen is de verdamping echter vergelijkbaar (Peters et al. 2010)
  • Clusters van bomen hebben iets meer effect op de luchttemperatuur dan enkele individuele bomen (Streiling & Matzarakis 2003)
  • Parken met bomen zijn gedurende de dag koeler dan parken zonder bomen (Chang et al. 2007)
  • Door een toename van 10% stedelijk groen in Manchester kan men tot 2080 de huidige temperaturen tot op of onder het huidige niveau handhaven (bij een hoge-emissiescenario van het IPCC, het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering). Een daling van 10% van het stedelijk groen daarentegen zou de maximale oppervlaktemperatuur tot 8,2 °C extra verhogen in 2080 (Walsh, Hall et al. 2007)
  • Een bos koelt effectiever bij langdurige hittegolven omdat ze meer water evapotranspireren en diepere wortels hebben dan grassen en lagere vegetatie (Teuling et al. 2010)

Zoek concrete maatregelen met impact op hittestress overdag