Collectieve tuinen

Een tuin is een omsloten ruimte van een gebouwde natuur. Een tuin is tegelijkertijd recreatief en productief. Het creëren van een collectieve tuin brengt een schaalvoordeel met zich mee waardoor die tuin een veelheid aan functies kan opnemen. In een collectieve tuin kan bijvoorbeeld ruimte zijn voor recreatief gebruik, natuurontwikkeling, stedelijke landbouw, watermanagement... Een combinatie van open plekken, meer beboste zones en ruimte voor water. Een collectieve tuin kan verkoelend werken voor de omliggende bebouwing door de gebouwen af te schermen met opgaand groen. Open plekken maken verschillende vormen van recreatie mogelijk en maken het mogelijk om van de zon te genieten. Wadi’s en/of plassen dragen bij tot een goed watermanagement en kunnen verkoelend werken tijdens warme dagen. Inzetten op collectieve tuinen maakt het ook mogelijk om dichter te bouwen en toch een voldoende kwaliteitsvolle groene ruimte aan te bieden aan de bewoners.