Dijken en keerconstructies tegen hoger water

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie afschermen.

6.1.jpg
Een multifunctionele dijk met bovenop park en onder winkels (Rotterdam, SANT&CO)
Voorbeelden
  • Kustverdedigingswerken
  • Keermuur tegen hoogwater
  • Gebouw als dijk
Effectiviteit

niveau 0/3Hittestress overdag:

niveau 0/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 2/3Wateroverlast:

Extra voordelen
  • Recreatiemogelijkheden
  • Evacuatieroute
Toepassingsgebied
  • Overal langs water (landelijk – stedelijk)
Bouwstenen

-

Aandachtspunten
  • Toegankelijkheid
  • Hoogteverschil met achterliggend land (inkijk, toegankelijkheid, uitzicht)
  • Onderhoud van de waterzijde na hoogwater