Ecologische wijken

Een ecologische wijk is duurzaam in al zijn aspecten. Zowel de stedelijke structuur, de gebouwen, de energievraag en -productie als de inrichting van de publieke ruimte zijn maximaal duurzaam. Er wordt gezocht naar slimme oplossingen om voldoende hoge dichtheden van bebouwing te combineren met kwaliteitsvolle open ruimte. Een publieke ruimte met veel ruimte voor groen en water. De hoeveelheid verharding wordt tot een minimum beperkt. De auto wordt zo veel mogelijk uit de wijk gehouden en er wordt gekozen voor duurzame verplaatsingen met de fiets en te voet.