Groenblauw raamwerk

Een groenblauw raamwerk is een ecologische infrastructuur die gelijktijdig inzet op een ruim palet van ecosysteemdiensten, zoals het voorzien van voedsel en proper water; het reguleren van klimaat en watermanagement; het ondersteunen en ontwikkelen van habitats voor planten en dieren; het voorzien van een culturele ruimte met ruimte voor werken, wonen, recreëren... Een groenblauw raamwerk is een noodzakelijk kader voor de ontwikkeling van een stad en garandeert dat dit kader ook in de toekomst gereproduceerd blijft.