GWL terrein, Amsterdam (NL)

gwl.jpg

KCAP (MASTERPLAN) WEST 8 (PUBLIEK DOMEIN)

Nabij het historisch centrum van Amsterdam werd een woonwijk gerealiseerd op het voormalige terrein van het gemeentelijk drinkwaterleidingbedrijf. De ambitie was de realisatie van een duurzame en ecologische wijk en een nieuwe impuls voor een stadsdeel dat destijds gold als achtergesteld en weinig aantrekkelijk. Het uitgangspunt was een autovrije wijk met 600 woningen en een vermindering van het energie- en waterverbruik. De bouwblokken hebben vijf of meer bouwlagen, waardoor een densiteit van 100 woningen/ha kan worden gerealiseerd. De woningen hebben zicht op de ruime binnenruimte waar o.a. waterpartijen, speelpleinen en fietsstallingen zijn voorzien. De privétuinen worden omzoomd met ligusterhagen en gaan over in de groene binnenruimte. Regenwater wordt opgevangen via een open grachtenstelsel in de centrale buffervijver.