Hemelwater capteren

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ruimte voor water.

5.4.jpg
Afstromend regenwater wordt opgevangen en gezuiverd i.f.v. besproeiing van de infrastructuur bij hittestress (Normal Illinois, Hoerr Schaudt Landscape Architects)
Voorbeelden
 • Captatie i.f.v. irrigatie via beplanting (bomen, groendaken, groengevels…)
 • Captatie i.f.v. landbouw
 • Andere vormen van watergebruik
Effectiviteit

niveau 0/3Hittestress overdag:

niveau 0/3Hittestress ’s nachts:

niveau 2/3Droogte:

niveau 2/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Biodiversiteit (mits aangepaste inrichting)
 • Recreatie (mits aangepaste inrichting)
 • Bluswater
 • Mogelijkheid tot opwaardering van het water door zuivering
Toepassingsgebied
 • Ondergronds – bovengronds
 • Stedelijk – landelijk
Aandachtspunten
 • Grote statische watermassa’s kunnen ’s nachts bijdragen tot het stedelijk hitte-eilandeffect
 • Bij open toepassing: ongedierte, muggen, ziektes…
Ruimte voor water in de praktijk

Bomen tot aan de waterlijn beperken de opwarming van de watermassa

(Koningin Maria Hendrikapark Oostende, TECHNUM 2006)

Publieke ruimte aan de waterkant

(Grote markt Lokeren, TECHNUM)

Speelse waterelementen brengen verkoeling

(Muntplein Brussel, TECHNUM)

Rivierherstel van de Leie

(Waterwegen en Zeekanaal i.s.m. ANB, VLM en lokale verenigingen)