Hernaturalisatie van de Aire, Genève (CH)

hernaturalisatie.jpg

ADR ARCHITECTS & GEORGES DESCOMBES

De rivier de Aire werd in het verleden vervangen door een rechtgetrokken kanaal. De oude loop van de rivier was daardoor voor een groot deel verloren gegaan. Cruciaal aan het voorstel was de keuze om te werken met beide structuren: zowel het kanaal als de oude meanders krijgen een plek in het project. Het voorgestelde project voor de Aire zet tegelijk in op een nieuwe ruimte voor de rivier (een biologisch continuüm van meer dan 2 km) en op een nieuwe ‘rurale’ publieke ruimte door middel van het getransformeerde kanaal en de promenade. De waterloop vormt het uitgangspunt voor een tweeledige doelstelling. Enerzijds moet die ruimte bieden voor landbouwproductie, voor stedelijke ontwikkeling en voor recreatieve doeleinden, anderzijds moet die tegemoetkomen aan een noodzakelijk herstel van uitgestrekte en continue natuurlijke milieus. Het project gaat letterlijk om ‘herstel’ van het gebied: landschappelijke elementen – sloten, hagen, struwelen, moerassen – worden hersteld; vandaag zijn ze nagenoeg volledig verdwenen, maar ze zijn nog leesbaar op kaarten en historische documenten.