Hoe kunt u uw stad of gemeente klimaatbestendig inrichten? Met deze website reikt de Vlaamse overheid u ruimtelijke strategieën en concrete klimaatbestendige ruimtelijke inrichtingsprincipes aan waarmee u zelf aan de slag kunt, om een antwoord te bieden op drie effecten van de klimaatverandering. Om u een beter zicht te geven op de mogelijkheden, bieden we concrete maatregelen en structurele bouwstenen aan, beide geïllustreerd met inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

De basis voor deze website is de studie ‘Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden’, in 2015 door Technum uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid. De studie expliciteert de rol die het ruimtelijk beleid kan spelen op het vlak van klimaatadaptatie.

de drie klimaateffecten
de zes klimaatstrategieen
zoek maatregelen om uw stad of gemeente klimaatbestendig in te richten