Intergenerationeel project Linkeroever, Antwerpen (BE)

iglo.jpg

TECHNUM I.S.M. ARCHITECTEN DE VYLDER VINCK TAILLIEU, DE SMET VERMEULEN ARCHITECTEN, TOM THYS ARCHITECTEN EN DENIS DUJARDIN

Met het Intergenerationeel Project Linkeroever (IGLO) wil de stad Antwerpen een eerste stap zetten in de heropwaardering van Europark op de Linkeroever in Antwerpen. Door de implementatie van een sociale infrastructuur (rust- en verzorgingstehuis, school, dienstencentrum, kinderdagverblijf, levensloopwoningen en jeugdcentrum) in het hart van Europark wordt het monofunctionele karakter van de hoogbouwwijk doorbroken. Tegelijkertijd is er sprake van een opwaardering van de fysieke omgeving.

Zowel om ruimtelijke redenen als ter ondersteuning van het intergenerationele aspect is geopteerd om de publieke voorzieningen in Europark te concentreren langs een straat, de IGLO-straat. Binnen de contouren van de IGLO-straat worden een aantal plekken gemarkeerd door geïsoleerde bomen of bomengroepen geplant in een struikmassief als groene plint.

Andere voorbeelden van microcentraliteiten als koele plaatsen