Landschapspark

Parken hebben een belangrijke verkoelende functie in de stad en de stedelijke regio. Daarnaast kunnen ze ook recreatief van grote betekenis zijn voor de stedeling. Parken met een goede uitgebouwde groene en blauwe structuur dragen sterk bij tot een verhoogde biodiversiteit. Een combinatie van verschillende groenvormen en gradiënten van nat en droog zijn zowel op het vlak van biodiversiteit als op het vlak van beeldkwaliteit het meest aangewezen.