Lycée Philippe Lamour, Nîmes (FR)

lycee.jpg

AGENCE TER/GILLES CUSY & MICHEL MAVARAL ARCHITECTURE

Het Lycée Lamour ligt op een van de meest overstromingsgevoelige (door afstromend water van de bergen) locaties van de stad. Conform het PPCI (Plan de Protection Contre les Inondations) van Nîmes wordt het vloerpeil van de gebouwen 80 cm boven het maaiveld voorzien, om voldoende ruimte voor waterbuffering te garanderen. De praktische beperkingen die gepaard gaan met die eis, inspireren tot het herdenken van het grondvlak en de relatie met de gebouwde vorm. Het terrein heeft verzonken tuinen die kunnen worden verdubbeld als retentiebekken bij plotse overstromingen. De basis van de gebouwen kan beschouwd worden als een archipel, doorkruist door droge rivierbedden en verbonden door smalle pontons. Als de verlaagde tuinen incidenteel vollopen met water, herinneren ze aan de ‘cadereaux’ (overstromingsriviertjes) van Nîmes. De overstroombare tuinen vormen zo niet alleen een sierlijke vervanging van indijking maar zorgen ook voor de gewaarwording van de dynamiek van water.