Microcentraliteiten als koele plaatsen

Microcentraliteiten zijn plekken met een concentratie van stedelijke activiteit, van publiek gebruik, die een verstedelijkt landschap structureren. Wil men dat die plekken ook in de toekomst blijven functioneren als publieke pleisterplaatsen, dan moet er prioritair aandacht worden besteed aan het vermijden van hittestress op die plekken. Als microcentraliteiten koele plaatsen worden, zal het klimatologische comfort die stedelijke ruimte in zijn intens stedelijk gebruik verder ondersteunen. Ook andere klimaateffecten – zoals bijvoorbeeld wateroverlast – moeten er opgevangen worden. Microcentraliteiten zijn ook de uitgelezen locaties om verder slim te verdichten.