Ontharden: impact op droogte

Impact op droogte

Door de bodemafsluiting permeabel te maken (waterdoorlatende verharding, infiltratievoorzieningen…), kunnen we ervoor zorgen dat regenwater in de bodem infiltreert en wordt vastgehouden in de bodem in plaats van afgevoerd naar rioleringen en rivieren. Een deel van het water ondersteunt in de bovenste bodemlagen de evapotranspiratie van de planten (met het bijhorende verkoelende effect), een ander deel kan dieper infiltreren waardoor het grondwater op regelmatige basis wordt aangevuld. Daarmee wordt een langdurige buffer aan grondwater gecreëerd of onderhouden, die tijdens perioden van droogte onder andere de plantengroei of de (drink)watervoorziening kan ondersteunen. In mindere mate kan ook verdamping vanop een natte bodem een verkoelend effect hebben.

 

Wateroverlast

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Berekeningen door het KMI suggereren een afname met 20 tot 40 mm van de totale neerslag in lente- en herfstmaanden in het overgrote deel van Vlaanderen (zeer plaatselijk mogelijk ook afnames met tot 60 mm) en een afname met 20 tot plaatselijk 60 mm van de totale neerslag in de zomermaanden (Termonia en De Troch, 2014)

Zoek concrete maatregelen met impact op droogte