Ontharden: impact op hittestress overdag

Impact op hittestress overdag

Minder verharding resulteert in meer groene ruimte. Groene ruimte heeft de capaciteit om overdag de omgevingstemperatuur te koelen als gevolg van de evapotranspiratie van vegetatie (bomen, gras, heesters…), of koel te houden door beschaduwing. Een grasveld is overdag koeler dan een betonvlakte. In een bos is het nog koeler dan op een grasveld.

Door het verschil in temperatuur met de omgeving verspreidt de koelte zich naar de directe omgeving. De invloed van deze koeltepluim is afhankelijk van de oriëntatie van de straten, eventuele blokkade… (zie ook: ‘ventileren’). Bij een permeabele bodemafsluiting kan regenwater eenvoudiger in de bodem doordringen. Bij hitte verdampt dat regenwater door de vegetatie, waardoor de omgevingstemperatuur daalt.

 

Ontharden hittestress overdag

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Groene ruimtes groter dan 3 ha zijn beduidend koeler dan de stedelijke omgeving, terwijl de temperatuurverschillen bij kleinere parken variabeler zijn (Chang et al. 2007)
  • Binnen een groot park is de luchttemperatuur lager dan binnen kleinere groene gebieden (Upmanis et al. 1998, Chang et al. 2007)
  • Groenelementen moeten minstens 5 ha groot zijn om te leiden tot een temperatuureffect op de omgeving (Bade et al 2011, De Vries 2010)
  • Kleine groene ruimtes verspreid over de stad hebben een groter afkoelend effect dan dezelfde oppervlakte groene ruimte als één geheel (Kuypers et al. 2008, Bade et al. 2011, De Vries 2010)
  • Het temperatuurverschil overdag (luchttemperatuur) tussen een park en de omliggende bebouwde omgeving ligt gemiddeld tussen 1 en 4,7°C (Le Comte et. Al. 1981)
  • Alle vegetatie verlaagt de luchttemperatuur als ze over voldoende water beschikt voor evapotranspiratie (Kravcik et al. 2007)
  • De gemiddelde oppervlaktemperatuur daalt in grootteorde met 1 °C wanneer 10% van de verharde en bebouwde oppervlakte plaats maakt voor onverharde oppervlakte. Op kleinere schaal (straatniveau) kan het verkoelend effect groter zijn (Klok et al. 2010)
  • De bodemsoort lijkt van invloed te zijn op het stedelijk hitte-eilandeffect. Steden die op zandgronden zijn gebouwd vertonen overdag een groter stedelijk hitte-eilandeffect. Dat heeft te maken met de thermische eigenschappen van de bodems en met name met de hoeveelheid water die ze bevatten (Klok et al. 2012)

Zoek concrete maatregelen met impact op hittestress overdag