Ontharden: impact op hittestress 's nachts

Impact op hittestress ’s nachts

Door het wegnemen van verharding, die vaak een groot warmteabsorberend vermogen heeft en/of een laag reflecterend vermogen, neemt de bodem minder warmte op, zodat hij die ‘s nachts ook niet terug afgeeft. Ook een meer permeabele verharding (waterdoorlatende verharding, groentegels) capteert minder warmte doordat de thermische eigenschappen van de bodembedekking erdoor veranderen. Een vochtige bodem neemt immers minder snel warmte op dan een droge. Minder verharding of het aanleggen van een permeabele verharding heeft daardoor een positieve invloed op het hitte-eilandeffect.

 

Nachtelijke-hittestress

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Een afname van de fractie verhard oppervlak met 10% reduceert het stedelijk hitte-eilandeffect met 1,2 °C ’s nachts en 2,0 °C overdag (Klok et al. 2012)

Zoek concrete maatregelen met impact op hittestress ’s nachts