Parkbos, Gent (BE)

parkbos.jpg

OMGEVING (MASTERPLAN + ONTHAALINFRASTRUCTUUR)

Dit project betreft de realisatie van een multifunctionele groenpool (met recreatie, natuur, landbouw en bosontwikkeling) voor het grootstedelijk gebied Gent. Het stadsbos had nood aan een breed draagvlak en werd verankerd in een aantal ruimtelijke planningsprocessen, zoals het Ruimtelijke Structuurplan Gent (RSG). Dat bevat de globale visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Gent en werd in 2003 goedgekeurd. De kastelensite is erin opgenomen als een van de vier uit te bouwen groenpolen rond Gent. Het randstedelijk groengebied biedt vooral ‘zachte’ recreatiemogelijkheden voor de stedelingen. Maar het heeft nog andere belangrijke functies: duurzame landbouw, ondersteunende horeca, woningen, hoogwaardige kennisbedrijvigheid en actievere recreatie.