Ruimte voor water: impact op hittestress overdag

Impact op hittestress overdag

Water heeft overdag een verkoelend effect op de luchttemperatuur door verdamping, door absorptie van warmte en eventueel transport van warmte. Zowel stromend als stilstaand water en kleinere waterpartijen kunnen voor verkoeling zorgen. Het koelend effect is afhankelijk van de grootte en afstand tot de waterpartij, en van de stroming. Hoe groter de watermassa, hoe groter de koeling, maar het ruimtelijk sterkste effect wordt gevonden bij een combinatie van meerdere kleinere watermassa’s. Bij grote watermassa’s en weinig luchtcirculatie stelt men vast dat de verdamping (en dus de koeling) wordt beperkt door het ontstaan van een vochtige luchtlaag boven de watermassa.

Door verdamping wordt energie aan de lucht onttrokken. Door verneveling van water (bv. met een fontein) vergroot het contactoppervlak waardoor de verdamping toeneemt. Ook contact met de huid kan zorgen voor een verkoelend effect. Water heeft een grote warmteabsorptiecapaciteit waardoor overdag veel warmte kan worden opgeslagen in het waterlichaam. De lucht boven het wateroppervlak warmt daarom minder snel op.

 

Ruimte-voor-water-Hittestress-overdag

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Het verkoelend effect van oppervlaktewater is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen het water en de lucht (Solcerova et al. 2012)
  • Kleinere waterpartijen hebben een kleinere invloed dan grotere. Maar middels een goede verspreiding hebben de meerdere kleine waterpartijen een grotere invloed dan één grote waterpartij van dezelfde grootte (Solcerova et al. 2012)
  • Het effect van oppervlaktewater op de temperatuur vlak boven water is groot (6 °C verschil tussen vlak boven en op 50 cm boven het water), op straatniveau blijft het gemeten effect beperkt tot de straat waar het water deel van uitmaakt (uit metingen uitgevoerd in Rotterdam, Deltares, 2011). Een andere studie uit Boekarest toont het verkoelend effect van een waterpartij van 4 bij 4 m aan op 30 m afstand met 1 °C op 1 m hoogte (Robitu, et al. 2004)
  • Stromend water heeft een groter koelend effect dan stilstaand. Dat komt enerzijds door de betere menging van het water en daarmee van de warmte, en anderzijds door de mogelijkheid van warmteafvoer. Verneveling van water, zoals door vernevelaars en een fontein, heeft het grootste koeleffect (Döpp 2011)
  • De luchttemperatuur aan de lijzijde van een fontein is ongeveer 3 °C koeler op 35 m afstand (Nishimura, et al. 1998)
  • Het percentage oppervlaktewater in een buurt vertoont geen significante relatie met de oppervlaktemperatuur overdag (Klok et al. 2010)
  • De temperatuur daalt met 2-4 °C door straten te besprenkeling met 1liter/m2 per halfuur (Takahashi, Asakura et al. 2010)
  • Een grote watermassa aan een temperatuur van 10 °C heeft aan de oever een koelend effect van ongeveer 2,5 °C. Als de watertemperatuur 20 °C bedraagt is het koelend effect nog maar van de orde van 1 °C. (N.E. Theeuwes, A. Solcerová, G.J. Steeneveld, 2013)

Zoek concrete maatregelen met impact op hittestress overdag