Ruimtelijke strategie: bebossen

BEBOSSEN

Bebossen is het aanplanten van bomen, struiken, houtkanten… in straten, parken, pleinen en private tuinen. Bebossen heeft vooral een impact op het temperatuurregime maar kan ook bijdragen tot een beter waterbeheer.

De strategie om te bebossen en beplanten heeft veel meer voordelen dan enkel de klimatologische. Bomen verhogen de omgevingskwaliteit, halen in zekere mate stof uit de lucht, hebben een positief gezondheidseffect op de mens, herbergen verschillende organismen enzovoort. De aanplanting van bomen is bovendien voor alle klimaateffecten zeer gunstig, enkel voor droogte is het afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Het plaatsen van bomen brengt natuur in de stad waar niet altijd ruimte voorhanden is om een park of groene ruimte te creëren: straten, pleinen... Tegenover een beperkte voetafdruk staat een grootse kruin die natuur op verdiepingshoogte creëert. Het inzetten van bomen, struiken, houtkanten... in de stad verhoogt de woonkwaliteit per individu (uitkijk op groen, straatbeeld...) maar draagt ook bij tot het imago van de stad als geheel. Groen kan een ruimere stedenbouwkundige visie ondersteunen door structuur te brengen of elementen af te schermen. De opmaak van een groen(structuur)plan is daarvoor een goed instrument.

Lees hieronder hoe bebossen een positieve invloed heeft op hittestress (‘s nachts en overdag), wateroverlast en droogte, of kijk meteen hoe bebossing in de praktijk wordt toegepast. Op zoek naar nog meer voorbeelden? Ga naar blauwgroenvlaanderen.be.