Ruimtelijke strategie: ontharden

ONTHARDEN

Ontharden betekent de bodemafsluiting verminderen door verharding weg te nemen, in functie van meer groene ruimte (van 1 m2 tot een park), of door de verharding waterdoorlatend te maken.

De strategie beoogt meer kwaliteitsvolle groene ruimte in de stad. Door het opbreken van harde minerale ondergronden, kan de stad opnieuw als spons fungeren en beter omgaan met de externe weersinvloeden. Deze maatregel heeft een grote positieve invloed op alle klimaateffecten. Wanneer de realisatie van grote groene ruimtes of een netwerk van kleinere niet haalbaar is, kunnen minder ingrijpende maatregelen als infiltrerende infrastructuur het microklimaat lokaal beïnvloeden. Naast klimatologische voordelen heeft een minder minerale stad ook ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische voordelen: beeldkwaliteit, ruimte voor recreatie, ruimte voor groen en biodiversiteit.

Lees hieronder hoe het ontharden of ‘doorprikken’ van de bodem een positieve invloed heeft op hittestress (‘s nachts en overdag), wateroverlast en droogte, of kijk meteen hoe ontharding in de praktijk wordt toegepast. Nog meer voorbeelden staan op vlaanderenbreektuit.be.