Ruimtelijke strategie: ruimte voor water

Ruimte voor water

Ruimte voor water betekent niet alleen ruimte geven aan rivieren, maar ook op kleinere schaal water zichtbaar maken in de straat en infiltratie-/bufferbekkens onderdeel van de publieke ruimte laten zijn. Dat gaat gepaard met het beheer van de watercyclus.

Ruimte voor water in de stedelijke omgeving zorgt ervoor dat de stad beter kan omgaan met de verschillende klimatologische effecten: de stedelijke run-off neemt af, de grondwatertafel wordt aangevuld, verkoeling vindt plaats aan het wateroppervlak en door verneveling, groenblauwe netwerken vormen een aangename omgeving om te vertoeven tijdens hittegolven... Kortom, de stad reguleert de waterketen beter en heeft een positieve invloed op de hittestress.

Lees hieronder hoe de beheersing van ruimte voor water een positieve invloed heeft op hittestress ‘s nachts en overdag, droogte en wateroverlast of kijk meteen hoe ruimte voor water in de praktijk wordt toegepast. Op zoek naar nog meer voorbeelden? Ga naar blauwgroenvlaanderen.be.