Ruimtelijke strategie: ventileren

Ventileren

Ventileren is het faciliteren van gerichte windstromen voor verkoeling.

Bij het ventileren van de stad kan worden ingezet op twee systemen, namelijk regionale winden en stadsbriesjes. Windcorridors zorgen voor verspreiding van de koele wind. De poreuze stad wordt ontvankelijk voor externe weersinvloeden i.p.v. die af te schermen. Er is een duidelijke verwantschap met de strategie ‘ontharden’, terwijl de combinatie met de strategie ‘bebossen’ minder evident is.

Bijkomend voordeel van deze strategie is dat als gevolg van de luchtverversing de luchtkwaliteit kan toenemen, afhankelijk van de ontstaansruimte van de koele lucht én de functie van de windcorridor (bv. straat met veel verkeer of kanaal door de stad).

Lees hieronder hoe ventileren een positieve invloed heeft op hittestress (overdag en 's nachts), of kijk meteen hoe ventileren in de praktijk wordt toegepast.