Ruimtelijke strategie: warmteopname beheersen

Warmteopname beheersen

De warmteopname kan worden beheerst door harde materialen die de zonnestraling reflecteren en warmteabsorptie verhinderen. Daardoor kan de temperatuur in de stad positief beïnvloed worden.

Een stedelijke omgeving absorbeert over het algemeen dubbel zoveel warmte als een landelijk gebied. Door dat proces te blokkeren of te beperken kan de hitte minder accumuleren gedurende een warme periode.

Het focussen op het materiaalgebruik van gevels, daken en publieke ruimte kan ook de beeldkwaliteit van een omgeving verbeteren. Daarnaast zijn er bijkomende voordelen zoals waterretentie en biodiversiteit door de implementatie van groengevels en groendaken.

Lees hieronder hoe de beheersing van warmteopname een positieve invloed heeft op hittestress overdag en 's nachts, of kijk meteen hoe de beheersing van warmteopname in de praktijk wordt toegepast.