Stedelijke velden

Velden zijn grootschalige open ruimtes die verschillende functies kunnen opnemen. Het kan gaan over stedelijke landbouw, over recreatieve programma’s zoals sportvelden, over energieproductie en over graslanden die vooral vanuit natuuroogpunt worden benaderd. Velden hebben niet alleen een globaal verkoelend effect, maar hun openheid zal ook verkoelende windstromen versterken.