Toegangszone Gentbrugse Meersen (BE)

Toegangszone.jpg

TECHNUM

De toegangszone van de Groenpool Gentbrugse Meersen ligt ingebed in het stedelijk weefsel en moet dus naast toegangszone ook een volwaardig park zijn met hoge verblijfskwaliteit, bruikbaar en beleefbaar voor zowel omwonenden als passanten. Het recreatieve aspect en de aandacht voor natuur(ontwikkeling) moeten in dit park een evenwicht vinden. Een bomenframe zorgt voor de algemene samenhang en ordening van de toegangszone. De Rietgracht krijgt geherprofileerde natuurlijke oevers.