Verticaal stadswonen, Antwerpen (BE)

Verticaal-stadswonen.jpg

BRUT & C.F. MOLLER

Het masterplan voor Nieuw Zuid, een nieuwe stadsontwikkeling langs de Schelde en ten zuiden van het historisch centrum van Antwerpen, bepaalde de contour en de hoogte van de toren. Door de beschikbare oppervlakte efficiënter in te tekenen, kan binnen hetzelfde volume meer ruimte gegeven worden aan de individuele woonoppervlakte en wordt bijkomend een sociaal programma geïntroduceerd dat ruimte biedt voor gemeenschappelijke ontmoeting en collectieve activiteiten. Een sluier opgebouwd uit een vlakkenpatroon wordt rond de gevels van de slanke toren gedrapeerd. Binnen elk vlak van de sluier worden appartementen gegroepeerd in een collectieve entiteit die aansluit op de terrasruimtes. Op de kopgevels worden zo glazen wintertuinen bekomen die als afsluitbare groene buitenleefruimtes kunnen worden gebruikt.

Binnen het voorstel worden verschillende gemeenschapsruimtes gesuggereerd, een fietsherstelruimte en een gezamenlijke eetruimte aan de voet van de toren. Een gedeelde dubbelhoge ruimte voor zowel bewoners als kantoorgebruikers sluit aan op de daktuin boven op de laagbouw en een groene triplex torenkamer biedt spectaculaire zichten over Antwerpen en de Schelde.