Warmteopname beheersen: impact op hittestress ‘s nachts

Impact op hittestress ‘s nachts

Het luchttemperatuurverschil met de ruimere omgeving is ‘s nachts het grootst. De opgeslagen warmte wordt dan langzaam terug afgegeven, onder de vorm van infraroodstraling die richting hemel wordt gestuurd. Ook hier geldt dat in een omgeving met dicht op elkaar staande hoogbouw slechts een gedeelte van de straling naar de atmosfeer zal gaan.

Wanneer er overdag minder warmte wordt opgeslagen, zal er logischerwijs ’s nachts minder worden afgegeven. Maatregelen die inwerken op hittestress overdag, zullen dat ook ‘s nachts doen.

 

Warmteopname-beheersen-Nachtelijke-hittestress

Zoek concrete maatregelen met impact op hittestress ’s nachts