Water bufferen en infiltreren

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ruimte voor water.

5.2.jpg
Plantvakken naast de weg bufferen en infiltreren afstromend hemelwater (Portland Green Streets, Oregon)
Voorbeelden
 • Seizoensberging en waterbuffers
 • Infiltratiebekkens of –greppels
 • Wadi’s
 • Baangrachten
 • Kunstmatige vijvers
 • Waterpleinen
Effectiviteit

niveau 1/3Hittestress overdag:

niveau 1/3Hittestress ’s nachts:

niveau 2/3Droogte:

niveau 3/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Biodiversiteit (mits aangepaste inrichting)
 • Irrigatie via beplanting
 • Mogelijkheden voor zuivering
Toepassingsgebied
 • Parken
 • Private en gemeenschapstuinen
 • Publiek domein in het algemeen: pleinen, straten…
 • Privaat domein
 • Kelders, parkings…
Aandachtspunten
 • Onderhoud
 • Capaciteit en vervuiling van afstromend water
 • Werking afhankelijk van bodemgesteldheid
Ruimte voor water in de praktijk

Bomen tot aan de waterlijn beperken de opwarming van de watermassa

(Koningin Maria Hendrikapark Oostende, TECHNUM 2006)

Publieke ruimte aan de waterkant

(Grote markt Lokeren, TECHNUM)

Speelse waterelementen brengen verkoeling

(Muntplein Brussel, TECHNUM)

Rivierherstel van de Leie

(Waterwegen en Zeekanaal i.s.m. ANB, VLM en lokale verenigingen)