Water vernevelen voor afkoeling van de publieke ruimte

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ruimte voor water.

5.6.jpg
Speelse waterelementen brengen verkoeling (Muntplein Brussel, TECHNUM)
Voorbeelden
 • Vernevelinstallaties
 • Straatsprinklers
 • Fonteinen
Effectiviteit

niveau 2/3Hittestress overdag:

niveau 1/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 0/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Bindt stofdeeltjes
 • Recreatie
Toepassingsgebied
 • Openbare parken
 • Pleinen
Aandachtspunten
 • Onderhoud - algengroei
 • Ziektes (legionella)
 • Verlies van water (bij niet-gesloten circuit en door verdamping)
 • Mogelijk druk op grondwaterlagen die ook op de droge momenten onder druk komen; het water moet vooral voor hoogwaardige doelen gevrijwaard worden
Ruimte voor water in de praktijk

Bomen tot aan de waterlijn beperken de opwarming van de watermassa

(Koningin Maria Hendrikapark Oostende, TECHNUM 2006)

Publieke ruimte aan de waterkant

(Grote markt Lokeren, TECHNUM)

Speelse waterelementen brengen verkoeling

(Muntplein Brussel, TECHNUM)

Rivierherstel van de Leie

(Waterwegen en Zeekanaal i.s.m. ANB, VLM en lokale verenigingen)