Waterlichamen afkoelen met beplanting

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ruimte voor water.

5.3.jpg
Bomen tot aan de waterlijn beperken de opwarming van de watermassa (Koningin Maria Hendrikapark Oostende, TECHNUM 2006)
Voorbeelden
 • Rietkragen
 • Broekbossen
 • Groene eilanden
 • Waterplanten
 • Bomen tot aan de waterlijn
Effectiviteit

niveau 1/3Hittestress overdag:

niveau 1/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 0/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Biodiversiteit
Toepassingsgebied
 • Overal langs rivieren en waterelementen (landelijk – stedelijk)
Aandachtspunten
 • Scheepvaart
 • Recreatie
 • Vervuiling van het water
 • Onderhoud
Ruimte voor water in de praktijk

Bomen tot aan de waterlijn beperken de opwarming van de watermassa

(Koningin Maria Hendrikapark Oostende, TECHNUM 2006)

Publieke ruimte aan de waterkant

(Grote markt Lokeren, TECHNUM)

Speelse waterelementen brengen verkoeling

(Muntplein Brussel, TECHNUM)

Rivierherstel van de Leie

(Waterwegen en Zeekanaal i.s.m. ANB, VLM en lokale verenigingen)