Watervoorraden-irrigatienetwerk

Waterbassins houden het water vast om op momenten van droogte het land van water te kunnen voorzien. Zo kunnen in drogere periodes gewassen worden geteeld, maar wordt ook de grondwatertafel aangevuld. Waterbassins zijn harde of zachte structuren die het landschap kunnen structureren. Ze kunnen nieuwe vormen van gebouwd patrimonium vormen.